วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

            

     
       สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวชนรัตน์ดา  บัวลอย

 อายุ16ปี เกิดวันที่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541

ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/5

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม


คุณตรูที่ปรึกษา คุณครู สุเทพ ชื่นบาน

สายการเรียน วิทย์-คนิต(EIS)

ชอบเรียนวิชา ศิลปะ คอมพิวเตอร์

คณะที่ไฝ่ฝัน 

ธรณีวิทยา เภสัชกร สัยว์แพทย์ สถาปัตย์ วิศวะฯ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น