วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

1.Choose between Activity 1or2 pages 68 and explain it into your blogger

กิจกรรมที่1 ให้นร.เลือกปัญหาในชีวิตประจำวันมา 1 ปัญหา แล้วเขียนอธิบายการถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาด้วยการใช้ข้อความหรือคำบรรยาย

รายละเอียดของปัญหา : ไม่รู้ลำดับขั้นตอนการทำแกงจืดไข่น้ำ

การวิเคราะห์         : นักเรียนวิเคราะห์จากแกงจืดไข่น้ำที่นักเรียนรับประทานได้ดังนี้
                     1.ผลลัพธ์คือแกงจืดไข่น้ำ
                     2.สิ่งนำเข้าคือเครื่องปรุง ได้แก่ หมูสับ ไข่ไก่ น้ำมันพืช หัวหอมใหญ่
                      น้ำ น้ำปลา พริกไทย กะหล่ำปลี กระเทียมเจียว และต้นหอม
                     3.วิธีการประมวลผลคือ ขั้นตอนการทำแกงจืดไข่น้ำ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น